Representantskapskurs

Händelse 12 okt 2021, 09:00 — 16:00

Alla representantskapsledamöter+ suppleanter kommer att kallas.

Kusen kan komma att ske digitalt om Folkhälsomyndigheten ändrar restriktionerna.