Möte Tidningssektionen

Händelse 24 jan 2023, 17:00 — 19:00 Avdelningen

Extra nomineringsmöte för Tidningssektionen

Information om avtalsrörelsen
Nomineringar till representantskap och sektionsstyrelse
Fyllnadsval till representantskapet