Möte Storsektionen

Händelse 28 jan 2023, 10:00 — 12:00 Avdelningen

Extra nomineringsmöte för Storsektionen
Åkeri, Terminal, Buss, Taxi, Petroleum, Miljö

Information om avtalsrörelsen
Nomineringar till representantskap och sektionsstyrelse
Fyllnadsval till representantskapet