Möte Bevakningssektionen

Händelse 26 jan 2023, 15:00 — 17:00 Avdelningen

Extra nomineringsmöte för Bevakningssektionen

Information om avtalsrörelsen
Nomineringar till representantskap och sektionsstyrelse
Fyllnadsval till representantskapet