Årsmöte Storsektionen

Händelse 25 feb 2023, 10:00 — 12:00 Avdelningen

Information avtalsrörelsen
Val till sektionsuppdrag
Nomineringar till avdelningsuppdrag, LO, med mera