Sektioner

Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner.

I vår avdelningen är dessa sektioner uppdelade geografiskt, i storstadsavdelningar är det däremot vanligt att man har yrkessektioner i stället.

Varje sektion har en egen styrelse, sektionerna har också sin egen mötesplanering och verksamhet. Varje sektion har också en plats i avdelningens styrelse, det är oftast så att det är sektionens ordförande som sitter i styrelsen.

Sektionerna har också möjlighet att vara representerade i avdelningens representantskap eller “repet” som vi oftast säger. Jämförelsevis skulle man kunna säga att avdelningens styrelse är lite som regeringen eller en bolagsstyrelse. Då är repet mer att jämföra med riksdagen eller en bolagsstämma. Varje sektion har rätt till en ledamot per 75 medlemmar i representantskapet som har möten tre ggr per år.

Är du osäker på vilken sektion du tillhör? Hör av dig till oss på telefon: 010-480 30 51