Repet 24 september

Händelse 24 sep 2022, 08:00 Emmaboda Folkets hus

Lördagen den 24 september håller representantskapet sitt septembersammanträde, med start kl. 09:00 (frukost från kl. 08:00).

Valda representantskapsledamöter för de fyra sektionerna har ett betydelsefullt uppdrag och deras närvaro är viktig. På sammanträdet kommer bl.a. verksamheten och frågan om ansvarsfrihet att behandlas. Besluten som fattas av representantskapet påverkar oss medlemmar.

För dig som vald representantskapsledamot är det obligatoriskt, och du anmäler till avdelningen oavsett om du kommer att närvara eller om du inte kan delta. Det är även viktigt att ev. förhinder anmäls. Du kan göra detta genom att ringa 010-480 30 51 eller mejla transport.51@transport.se. Kallelse via brev har utgått till samtliga av avdelningens representantskapsledamöter. 

Har du några frågor, är du välkommen att kontakta avdelningen.

Vi önskar alla representantskapsledamöter varmt välkomna.