Uppräkning av medlemsavgifterna

Nyhet 26 apr 2023

I takt med att avtalen blir ingångna så kommer medlemsavgiften räknas upp utifrån höjningen, vilket kan resultera i höjning av medlemsavgiften.