Vi i Transport (1)

Händelse 10 okt 2022, 09:00 — 18 feb 2022, 15:00 Plats meddelas i Kallelsen

Här får du grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller förbereder sig inför att börja ett facklig uppdrag.

Mål: Det övergripande målet med är att du ska få kunskaper om fackföreningens, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Med utbildningen stärker du ditt självförtroende i rollen, blir säkrare på att kommunicera kring facklig frågor samt förstår din egen roll och delaktighet i föreningen.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska ha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om:

 • utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse
 • de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad
 • vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till
 • de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar
 • förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete
 • medlemsavgiften
 • en god arbetsmiljö, och sambandet mellan miljö och hälsa
 • vägar att utbilda sig vidare

Innehåll:

 • Arbetarrörelsens historia
 • Nyliberalernas attack mot arbetarrörelsen
 • Arbetarrörelsens ideologi och värderingar
 • Transports organisation och stadgar
 • Mötesteknik och demokrati
 • Behovet av organisering och facklig kamp på arbetsplatsen
 • Maktkampen på arbetsmarknaden
 • Kollektivavtal och avtalsrörelsen
 • Arbetsmiljö
 • Avtals- och medlemsförsäkringar
 • Utbildningsvägar

Förkunskapskrav: Startpunkten eller LO/ABF:s medlemsutbildning

Kurslängd: C:a 40 timmar. Internat Vid behov kan avdelningarna ha egna externatkurser; se din 

Praktiskt: Avdelningen ansvarar för ekonomin (skattefritt stipendium eller utbildningsarvode).

Förbundet ansvarar och betalar för materialet samt lämnar ViT-bidrag i den omfattningen förbundsstyrelsen årligen beslutar. För närvarande 2000 kr/ medlem efter genomgången utbildning

Anmälan till studier.5@transport.se