Tidningsbudssektionen håller årsmöte

Händelse 20 feb 2024, 17:30 — 20:00 Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb

Se tidningen transportfemman för kallelse och ur dagordningen.
Varmt välkomna