Startpunkt-Avtalspunkt Bensin och Olja

Händelse 08 maj 2023, 08:00 — 17:00 Meddelas i Kallelsen

Startpunkt 08:00
Avtalspunkt 13:00

Startpunkten-Det övergripande målet är att ge dig en grundläggande förståelse av vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde. 

Alla som arbetar inom våra avtalsområden, nya medlemmar, medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet samt nyfikna kollegor som inte ännu är medlemmar. 

Ta med dig en arbetskamrat som inte är medlem och gå startpunkten tillsammans, Ju fler vi är med kunskap på arbetsplatserna desto bättre!

Avtalspunkten- Det övergripande målet med Avtalspunkten är att fe dig tillräckliga kunskaper om ditt kollektivavtal så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider,  anställningsformer och ledigheter.

För medlemmar som har gått startpunkten.

Anmäl dig senast två veckor innan kursstart till studier.5@transport.se