Medlemsmöte i Tidningsbudssektionen

Händelse 19 sep 2022, 17:30 — 20:00 Solna Folkets Hus

Se tidningen transportfemman för kallelse och information.

Varmt välkomna!/Sektionsstyrelsen