Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen

Händelse 18 sep 2023, 18:00 — 20:00 Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb

Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen

2023-09-18 18:00

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

Ur dagordningen
Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap
Avtalsrörelsen och det (förhoppningsvis!) klara kollektivavtalet för taxiförare
Arbetsmiljön och läget ute på arbetsplatserna
Facklig-politiskt – hur påverkar politiken våra jobb, och varför och hur ska facket påverka politiken?
Uppsökerier – var kan vi träffa kollegor och prata om facket och arbetet?

Arbetsmiljö
Rapporter
Övriga Frågor

Kaffe, te och mackor serveras

Varmt Välkomna!
Sektionsstyrelsen