Startpunkts Utbildning Våren 2023

Nyhet 05 dec 2022

Studier för medlemmar. Startpunkten en introduktion till din Fackförening.

Syftet med utbildningen är att ge dig som medlem en grundläggande förståelse för fackföreningens roll på arbetsplatsen och i samhället. Dina rättigheter och skyldigheter. Försäkringar som ingår i medlemskapet. Samt skyddsombudets roll, skyddsfrågas väg vid en arbetsmiljöfråga.

Startpunkt

  • Torsdag den 2 feb 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping 
  • Torsdag den 23 feb 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping 
  • Tisdag den 21 mar 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping 
  • Onsdag den 26 apr 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping 

 

  • Du tar ledigt från ditt jobb för fackliga studier så får du ett stipendium från avdelningen för dagen.
  • Vid frågor om utbildningar och anmälningar ring Joakim Carlsson
  • Tel: 010-480 31 38 eller via mail: joakim.carlsson@transport.se