Startpunkts Utbildning Hösten 2023 - Våren 2024

Nyhet 15 nov 2023

Studier för medlemmar. Startpunkten en introduktion till din Fackförening.

Syftet med utbildningen är att ge dig som medlem en grundläggande förståelse för fackföreningens roll på arbetsplatsen och i samhället. Dina rättigheter och skyldigheter. Försäkringar som ingår i medlemskapet. Samt skyddsombudets roll, skyddsfrågas väg vid en arbetsmiljöfråga.

Startpunkt

  • Tisdag den 28 nov 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping 
  • Onsdag den 13 dec 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping

       2024

  • Onsdag 31 januari 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping
  • Tisdag 5 mars 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping
  • Torsdag 4 april 09.00 - 16.00 Avdelningsexpeditionen Linköping

 

  • Du tar ledigt från ditt jobb för fackliga studier så får du ett stipendium från avdelningen för dagen.
  • Vid frågor om utbildningar och anmälningar ring Joakim Carlsson
  • Tel: 010-480 31 38 eller via mail: joakim.carlsson@transport.se