Utbildning startpunkten 31 jan

Händelse 31 jan 2024, 09:00 — 16:00 Avdelningsexpeditionen, Generalsgatan 4 Linköping

Startpunkten en introduktion till din Fackförening

Syftet med utbildningen är att ge dig som medlem en grundläggande förståelse för fackföreningens roll på arbetsplatsen och i samhället.
Dina rättigheter och skyldigheter. Försäkringar som ingår i medlemskapet. Samt skyddsombudets roll, skyddsfrågas väg vid en arbetsmiljöfråga.

Startpunkt

  • Onsdag den 31 jan kl. 9-16 på avdelningsexpeditionen Linköping
  • Du tar ledigt från ditt jobb för fackliga studier så får du ett stipendium på 1040 kr skattefritt för dagen.
  • Vid frågor om utbildningar och anmälningar ring Joakim Carlsson
  • Tel: 010-480 31 38 eller via mail: joakim.carlsson@transport.se