Utbildning Startpunkten 27 sep

Händelse 27 sep 2022, 09:00 — 16:00 Avdelningsexpeditionen, Generalsgatan 4 Linköping

Startpunkten en introduktion till din Fackförening

Startpunkten en introduktion till din Fackförening

Syftet med utbildningen är att ge dig som medlem en grundläggande förståelse för fackföreningens roll på arbetsplatsen och i samhället.
Dina rättigheter och skyldigheter. Försäkringar som ingår i medlemskapet. Samt skyddsombudets roll, skyddsfrågas väg vid en arbetsmiljöfråga.
Startpunkt
• Tisdag den 27 sep kl. 9-16 på avdelningsexpeditionen Linköping
• Du tar ledigt från ditt jobb för fackliga studier så får du ett stipendium på 988 kr skattefritt för dagen.
• Vid frågor om utbildningar och anmälningar ring Joakim Carlsson
• Tel: 010-480 31 38 eller via mail: joakim.carlsson@transport.se