Medlemsmöte sektion 3

Händelse 29 apr 2024, 18:00 — 20:00 Avdelningsexpeditionen, Generalsgatan 4 Linköping

Datum: Måndag den 29 april
Kl: 18.00
Plats: Avdelningsexpeditionen, Generalsgatan 4 Linköping

Nominering till avtalsråd

Välkomna önskar styrelsen i sektion 3