Representantskapets sammanträde den 17 oktober

Nyhet 21 sep 2022

Ledamöter i representantskapet kallas till sammanträde.

Tid: måndagen den 17 oktober klockan 18:00. Kaffe och smörgås finns från 17:30
Plats: Quality Hotell 11, Maskingatan 11 i Göteborg.

På dagordningen står bland annat fyllnadsval till studieorganisatör samt rapport från kongressen.

Varmt välkomna!