Representantskapets sammanträde den 12 december

Nyhet 29 nov 2022

Ledamöter i representantskapet kallas till sammanträde.

Tid: måndagen den 12 december klockan 18:00. Kaffe och smörgås finns från 17:30
Plats: Quality Hotell 11, Maskingatan 11 i Göteborg.

På dagordningen står bland annat val till föreningar och företag samt rapport om avdelningens budget och verksamhetsplan.

Varmt välkomna!