Nya ansikten i avdelningens verkställande utskott och styrelse

Nyhet 11 apr 2023

Den 25 mars höll avdelningen årssammanträde. Efter lång och trogen tjänst gick två fackliga kämpar i välförtjänt pension. Vi tackar Freddy Welle och Mats Gahrn för deras insatser för organisationen och arbetarrörelsen!

Samtidigt välkomnar vi Eva Andersson som ny sekreterare och ledamot i VU, och vi välkomnar också Anette Karlsson och Annika Birgersson till avdelningens styrelse.

Styrelsen ser ut på följande vis:

Viktor Andersson – Ordförande
Karin Peterson, – Kassör
Eva Andersson – Sekreterare
Henrik Lagberg – Ledamot
Anette Karlsson – Ledamot
Malin Sundberg – Ledamot
Magnus Kvilén – Ledamot
Annika Birgersson – Ledamot
Jörgen Rosendahl – Ledamot