Informationsmöte för tidningsbuden kring den pågående omorganisationen på VTD

informationsmöte
Nyhet 25 aug 2023

Fackklubben på VTD kallar till!!

Informationsmöte för tidningsbuden kring den pågående omorganisationen på VTD

TID: 14/9 kl 18:30

Plats: Avdelningsexpeditionen
fjärdelånggatan 48 (våning 8)