Avdelningens ordförande går på föräldraledighet

Nyhet 27 jun 2023

Under hösten kommer avdelningens ordförande att vara föräldraledig. Viktor kommer vara ledig från den 3 juli 2023 till den 15 januari 2024. Under perioden kommer avdelningens Vice-Ordförande, Anette Karlsson, att ta över Viktors ansvarsområden. Anette kombinerar uppdraget med sitt arbete på Göteborgs Buss och kommer att vara på avdelningen onsdagar och torsdagar.
Ni når Anette via mejl eller genom att ringa avdelningens växel.
anette.karlsson@transport.se
010 - 480 30 03