Arbetsgivare kartlägger facklig medlemskap i Taxi-konflikten

Ana kokol, ombudsman
Nyhet 22 aug 2023

OBS!! VIKTIG INFORMATION!!

Det har kommit till vår kännedom att arbetsgivarna försöker kartlägga medlemskap i facket.

Ni behöver/ska inte svara på deras blanketter eller frågor!!

Om arbetsgivare frågar om facklig tillhörighet kränker de föreningsrätten som är inskriven i svensk grundlag.
Du ska och behöver inte uppge om du är med i facket – oavsett vad arbetsgivaren säger.


Kontakta din fackliga förtroendevald eller hör av dig till oss på avdelningen 010-480 30 03 om du är osäker.

Kamratligen

Ana Kokol
ombudsman