Nya medlemsavgifter

Nyhet 27 nov 2023

Då kostnadsläget i Sverige har skenat under de senaste åren innebär detta även att Transportarbetareförbundet Avdelning 28 har drabbats av ökade kostnader.

Därför har Avdelningsstyrelsen i avdelning 28 beslutat om att marginellt höja medlemsavgiften från och med 1 januari 2024.

Senaste höjningen av avgiften skedde 2014 och avdelningen har sedan dess varit återhållsam med utgifter och lyckats hitta finansiella lösningar som har bidragit till att avdelningen kunnat bedriva sin verksamhet med studier och utåtriktad verksamhet i kampen mot arbetsgivarna. Men nu ser avdelningsstyrelsen inte att det finns några fler kostnader som går att avstå och det har blivit betydligt svårare att erhålla finansiellt stöd utifrån.

Avdelningsstyrelsen anser att denna marginella höjning är försvarbar när man tänker på att för en heltidsanställd inom Transportarbetareförbundets avtalsområden så har bruttolönen ökat med ca 6000-7000kr per månad sedan 2014.

 

Avdelningsstyrelsen för Avdelning 28 hoppas på förståelse för denna avgiftsjustering.