Sektionens årsmöte

Händelse 20 feb 2023, 11:00 — 12:00 Avdelningskontoret i Umeå. Strömvägen 8A

Varmt välkommen på Sektionens årsmöte!

Förslag till dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande (om ordinarie ordf. inte är närvarande)
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föregående protokoll
 7. Val av Representantskapets ledamöter
 8. Val av Sektionens ordförande
 9. Val av Sektionsstyrelse
 10. Nomineringar till avdelningens årsmöte
 11. Rapporter
 12. Inlägg till tidningen
 13. Aktiviteter
 14. Övriga frågor
 15. Nästa möte
 16. Mötet avslutas

Nomineringsunderlaget finns under fliken "Nyheter"

Om du inte har möjlighet att närvara på plats i Umeå finns möjlighet att ansluta digitalt. Kontakta då sandra.jakobsson@transport.se senast den 17 februari för att få en länk till mötet.