Sektionens årsmöte

Händelse 29 feb 2024, 11:00 — 12:00 Avdelningskontoret i Umeå. Strömvägen 8A

Varmt välkommen på Sektionens årsmöte!

Förslag till dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande (om ordinarie ordf. inte är närvarande)
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föregående protokoll
 7. Val av Representantskapets ledamöter
 8. Val av Sektionens ordförande
 9. Val av Sektionsstyrelse
 10. Nomineringar till avdelningens årsmöte
 11. Rapporter
 12. Inlägg till tidningen
 13. Aktiviteter
 14. Övriga frågor
 15. Nästa möte
 16. Mötet avslutas

 

Om du inte har möjlighet att närvara på plats i Umeå finns möjlighet att ansluta digitalt. Kontakta då larsgunnar.sandgren@transport.se senast den 28 februari för att få en länk till mötet.