Medlemsmöte i Bodensektionen

Händelse 29 nov 2022, 18:00 — 20:00 ABF i Boden, Fabriksgatan 6 i Boden

Medlemsmöte på ABF i Boden. Det finns även möjlighet att delta digitalt via teams om man inte kan delta fysiskt. Klicka på länken här nedan.

För att ansluta till det digitala mötet klicka på länken nedan när mötet börjar. Länken kommer även att
skickas ut som sms samma dag som mötet är.
Har du inte fått något sms angående medlemsmöte i sektionen tidigare så har vi antagligen inte ditt telefonnummer i vårt medlemsregister. Ta då kontakt med oss snarast möjligt så att du kan få ta del av information från oss via sms. Du hittar ditt sektionsmöte i kalendern här bredvid.
Utdrag ur dagordningen:

Nominering till uppdrag i sektionen
Avtalsrörelsen

Anslut till mötet