Årsmöte i Boden-/Älvsbysektionen

Händelse 21 feb 2023, 18:00 — 20:00 ABF Älvsbyn, Storgatan 25 i Älvsbyn

Årsmöte/Medlemsmöte på ABF i Älvsbyn, Storgatan 25 i Älvsbyn. Det finns även möjlighet att delta digitalt via teams om man inte kan delta fysiskt.
I direkt anslutning till årsmötet kommer även ett nomineringsmöte att hållas innan årsmötet.

För att ansluta till det digitala mötet klicka på länken nedan när mötet börjar. Länken kommer även att skickas ut som sms samma dag som mötet är.

Har du inte fått något sms angående medlemsmöte i sektionen tidigare så har vi antagligen inte ditt telefonnummer i vårt medlemsregister. Ta då kontakt med oss snarast möjligt så att du kan få ta del av information från oss via sms. Du kan även gå in på transport.se mina sidor för att uppdatera dina medlemsuppgifter. Du hittar ditt sektionsmöte i kalendern här bredvid.

Utdrag ur dagordningen:

Avtalsrörelsen 2023
Val av uppdrag i sektionen
Nominering av uppdrag i avdelningen

Anslut till mötet