Avtalspunkten

Nyhet 15 nov 2023

Bevaka dina rättigheter!
Det övergripande målet med Avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Anmäl dig nedan: