Stoppa alla dödliga olyckor på jobben

Ett ljus för de som inte är med oss idag.
Nyhet 09 aug 2023

I år har 28 personer åkt till sina arbeten för att aldrig komma hem igen.
Antalet dödsfall på arbetet i år är det högsta för perioden januari till och med juli sen 2011.
De som är mest utsatta är personer som jobbar inom bygg- och transportbranschen.
Oftast beror det på bristfälliga riskbedömningar, enligt arbetsmiljöverket.

Vi tycker att detta är fruktansvärt på alla fronter!
Våra tankar går till alla nära och kära som har mist sitt barn, förälder, mor eller farförälder, vän, kollega eller kamrat.

Arbetsgivarna måste fullfölja och ta sitt ansvar genom det förebyggande arbetet som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det finns många okunniga, ignoranta och oseriösa arbetsgivare ute på arbetsmarknaden som inte inser eller har kompetens nog för att kunna leda ett arbete enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Myndigheter så som arbetsmiljöverket som jobbar med arbetslivskriminalitet måste ha mer resurser för att kunna granska dessa oseriösa och farliga arbetsgivare som idag bryter mot svensk lagstiftning.

Vi behöver fler arbetstagare som har hjärtat på rätt sida för att kunna ta viktiga förtroendeuppdrag så som skyddsombud.
Dessa hjältar behövs för att kunna se till att arbetsgivarna fullföljer sitt arbetsgivaransvar och skyldigheter.

Vi som fackförbund erbjuder utbildningar och stöd till alla våra skyddsombud.
Vi har alla en skyldighet och ansvar att ta hand om varandras arbetsmiljö så att vi alla kommer hem efter arbetsdagens slut.
Det är vi skyldiga dem som inte kom hem.

En förlorad arbetstagare och kamrat på arbetsplatsen är en för mycket.

Genom att använda sig utav det systematiska arbetsmiljöarbete där tillbudsrapporteringar och riskanalyser är verktyg, kan vi förebygga och undvika hemska olyckor med dödligt resultat.

Se till att vara med och påverka din arbetsplats!
Ta kontakt med ditt lokala fackförbund och se till att utbilda dig till skyddsombud.

För dig och dina kollegors skull!
Du kan göra skillnad!

Manuel Gomez - Ordförande
Andreas Ehm - Försäkringsinformatör