Ny ordförande och ledamöter

Nyhet 11 apr 2022

Halmstad. Vid representantskapets årsmöte den 19 Mars valdes ny ordförande och ledamöter.

Manuel Gomez valdes till avdelningens ordförande.
Två nya ledamöter valdes in till avdelningsstyrelsen, Daniel Fisk, tillika ordförande Gislaveds sektionen och
Magnus Svensson, ordförande i Ljungby sektionen.

Andreas Ehm, ordförande avdelningens valberedning meddelar att det är en bra fördelning från de olika sektionerna i avdelningsstyrelsen.

Den nya styrelsen har sitt första sammanträde den 8 april.
Vi välkomnar avdelningens nya ordförande och våra nya ledamöter och önskar dem lycka till!