Digitala "Hybrid" möten på distans!

Kan ej vara på plats? Delta digitalt!
Nyhet 26 okt 2022

Om du av en eller annan anledning ej kan närvara fysiskt.

Så erbjuder avdelning 25 dig möjlighet att delta, på dessa "hybridmöten", på distans via dator, "padda" eller mobil.
Hur?
Klicka och följ denna guide till digitala möten