Bra med nej till direktiv om minimilöner i EU

Nyhet 08 jun 2022

LO Bloggen - Christine Marttila. På nationaldagen gick förhandlingarna om ett EU-direktiv om minimilöner i mål. Direktivet innebär ett hot mot den svenska partsmodellen och reglerar frågor som EU i grunden inte har rätt att reglera.

Det lämnas dock ett visst utrymme för anpassningar till modeller som den svenska, där löner enbart regleras i kollektivavtal. Regeringen har klargjort att de rekommenderar riksdagen att rösta nej till direktivet och har angett att de bedömer att det inte behöver genomföras i svensk lag.

Läs mer på LO Bloggen