Representantskapsmöte (30 nov)

Händelse 30 nov 2023, 19:00 Halmstad (Lokal meddelas senare)

Ledamöter hälsas varmt välkomna till mötet.

Medlem i avdelningen har närvarorätt på mötet i mån av plats.