Representantskapsmöte (29 sep)

Händelse 29 sep 2022, 19:00 Halmstad (Lokal meddelas senare)

Ledamöter hälsas varmt välkomna till mötet.

Medlem i avdelningen har närvarorätt på mötet i mån av plats.