Representantskapsmöte (28 sep)

Händelse 28 sep 2023, 19:00 Halmstad (Lokal meddelas senare)

Ledamöter hälsas varmt välkomna till mötet.

Medlem i avdelningen har närvarorätt på mötet i mån av plats.