Representantskapsmöte (28 nov)

Händelse 28 nov 2024, 19:00 Halmstad (Lokal meddelas i kallelsen)

Ledamöter hälsas varmt välkomna till mötet.

Medlem i avdelningen har närvarorätt på mötet i mån av plats.