Ingen kan bättre än du själv driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att göra det behövs kunskaper.

Fackliga Studier

Som medlem i Transport har du möjlighet att delta i vår omfattande studieverksamhet. Det finns kurser för alla nivåer, både för dig som bara vill veta mer om facket som för dig som har fackliga uppdrag. Vissa är förlagda på avdelningen och andra på internat.

Kontakta Andreas Ehm, studieorganisatör om du är intresserad av en utbildning. 
Tel: 010-480 33 94 Mail: studier.25@transport.se

Här kan du läsa mer om utbildningarna