Försäkringsprojekt 2021

ÅttaHundraNittonTusenNioHundraFemtioFemTusen Kronor!! Det är mycket pengar det!!!!
Nyhet 11 maj 2022

Under våren 2021 så sökte avdelning 25 projektpengar av nystartade Avtalat som numer handhar informationen om våra Avtalsförsäkringar och tjänstepension.
Projektet skulle dragit igång tidigare, men kom igång på hösten istället på grund av Covid-19.

Projektet gick ut på att informera om våra avtalsförsäkringar samt vikten av att ha koll på tjänstepensionen, till medlemmar och ickemedlemmar samt vara arbetstagarna behjälplig vid ansökningar till våra avtalsförsäkringar. 
Vår resursperson/försäkringsinformatör Andreas Ehm tillsattes att utföra projektet. 

Under projekttiden så kontaktades 273 arbetstagare och 193 arbetstagare fick mer djupgående information om våra avtalsförsäkringar. På grund av pandemin så skedde de flesta samtal via telefon, men fysiska besök kunde genomföras när restriktionerna lyftes. Mottagandet var gott, särskilt från det tjugotal arbetstagare som hade missat att ansöka om ersättning.

Utöver detta har Andreas hjälpt medlemmar med medlemsförsäkringarna som finns hos Folksam. Även här har medlemmarna missat att ansöka om ersättning.  

Och det är här de 819.955 kronorna kommer in. Detta är missade ersättningar som har betalts ut till medlemmarna efter att ansökningar har skickats in.
Ersättningar har betalats ut av försäkringsbolagen för sjukskrivningar, arbetsolyckor, föräldraledighet med mera.

En viktig sak som Andreas påpekar är vikten av att anmäla frånvaro från arbetet till våra avtalsförsäkringar. Vi har en "premiebefrielseförsäkring" som ersätter utebliven pensionsavsättning från arbetsgivarna. 

Avdelning 25 var nöjda med genomslaget av projektets resultat att man ansökte om projektpengar från Avtalat för ett projekt även 2022. Tyvärr så blev avdelning 25 ej beviljade några projektpengar, Ann-Charlotte Larsson meddelar att avdelningen kommer att söka projektpengar i framtiden. 

Försäkringsprojekt - I annan form
Avdelningen är av mening att Andreas skall dock i begränsad form fortsätta med att vara våra medlemmar behjälpliga då det gäller våra avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar, så tveka inte att kontakta Andreas på 010-480 33 94.   

Här kan ni se resultatet i mer detalj