Invigning av Europas första mobila fackliga kontor

Händelse 15 dec 2023 Hyltena säkerhetsparkering

Nu har informationstavlan och baracken från Jönköpings kommun kommit på plats.
Detta kommer bli Europas första mobila fackliga kontor. Detta är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Transport avd. 20
Tommy Jonsson från Transports internationella enhet ombesörjer att infomaterial finns på flertal språk via European Labour Authority finns på plats.
Tommy Jonsson kommer även vara den som mestadels kommer bemanna kontoret. Invigningen kommer att ske fredagen den 15:e december.