Arbete i Svenska hamnar

Nyhet 09 mar 2022

Fack och arbetsgivare vill ha klara besked om arbetet i Sveriges hamnar

Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar uppmanar Sveriges regering att besluta hur ryska och ryskkontrollerade fartyg ska hanteras i Sveriges hamnar. Vi, arbetsmarknadens parter, är bekymrade över situationen i vår närhet och uppmanar regeringen att ta ett tydligt och kraftfullt beslut i frågan.

Vi står bakom intentionen med Europaparlamentets resolution och har förståelse för att alla restriktioner bör ske EU-gemensamt. Vi har sett att några medlemsstater gått före och redan stoppar ryska fartyg i sina hamnar och vi uppmanar regeringen till att skyndsamt fatta ett beslut för Sveriges hanterande.

- Situationen är allvarlig och vi behöver tydliga regler för våra medlemmar som jobbar i hamnarna, säger Tommy Wreeth ordförande Transport.
 
- Vi vill se tydligare beslut från regeringen när det gäller hur ryskkontrollerade fartyg ska hanteras i Svenska hamnar och det brådskar, säger Marcus Dahlsten Vd Sveriges Hamnar.

FRÅGOR STÄLLS TILL

Svenska Transportarbetareförbundet
Pressenheten
010-480 33 70
press@transport.se

Sveriges Hamnar
Pressansvarig
072-20 22 697