Extra årssammanträde!

Händelse 27 mar 2023, 18:00 — 18:30 Teams!

Vi behöver ha ett extra årssammanträde för att avsluta verksamhetsåret 2022.

Dagordningen:

  1. Mötets öppnande.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Justerare.
  4. Hantering av årsbokslut för 2022.
  5. Mötets avslutande.

Klicka här för att delta!