Panelsamtal: Radiakal metoder för att uppnå radikal förändring - historiskt och idag

Nyhet 03 apr 2024

Olika folkrörelser har historiskt sett behövt ta till radikala och ibland olagliga metoder för att uppnå samhällsförändringar.

De medborgerliga fri- och rättigheter som blev till på grund av denna kamp är något vi idag tar för givet. Suffragetter, medborgarrättsrörelser, aktivister, folkbildare och fackrörelser har kämpat för allas rättigheter, för mer frihet och jämlikhet.
Aktivister i dagens miljörättviserörelser använder olika politiska och retoriska metoder för att försöka rubba den grundläggande ojämlikheten i att de som släpper ut minst fossila bränslen drabbas först och mest. Bland de metoderna hittar vi till exempel civil olydnad, som att blockera vägar, entréer eller störa publika arrangemang med olika budskap. Det är metoder som ofta blir kritiserade i den allmänna opinionen.
Men kan vi blicka tillbaka historiskt på de folkrörelser som använt liknande metoder som har lett till förändringar som vi idag tar för givna, kanske vi också kan känna solidaritet med dagens rörelser som kämpar för en hållbar framtid? Detta ska vi utforska i detta samtal.
📆 Torsdag 11 april kl. 18-20.
📍 ABF, Porslinsgatan 5, våning 3.
Panelister:
✨ Fredrik Egefur – forskare i historia vid Lunds universitet och ansvarig för Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, samt styrelseledamot på ABF Malmö
✨ Representanter från olika miljörättviseorganisationer, namn kommer
Moderator:
✨ Nasim Soleimanpour, jurist och aktiv inom olika autonoma rättighetsrörelser.
Eventet kommer att livesändas.
Arrangörer: ABF Malmö, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Svenska Transportarbetareförbundet avd. 12, Take Concrete Action


Länk till evenemanget på facebook. https://fb.me/e/1LlxFCE3e