Representantskap - 16 september

Händelse 16 sep 2023, 08:00 — 13:00 Höllviksnäs i Höllviken

Representantskapet är avdelningens högst beslutande organ.
Mötet är öppet för alla medlemmar att deltaga som åhörare.

Om du tänker deltaga anmäl dig till Ordförande Henrik Holmgren så det finns frukost och lunch till dig.