Nominerings/Årsmöte Sektion 20/55 - 2024

Händelse 27 jan 2024, 09:30 — 11:30 Kosterögatan 5 i Malmö

Sektion 20/55 (åkeri, taxi
och buss) kallar till årsmöte/
medlemsmöte den 27 januari
kl 9.30 i avdelningens lokaler,
Kosterögatan 5 i Malmö.

Det ska nomineras och väljas 
till sektionsuppdrag samt nomineras till avdelningsuppdrag 
med mera. 

Vi bjuder på något att äta efter mötena.
Sektionsordförande Roger Holmgren hälsar alla välkomna. 
Roger nås på 0733-900958.