Avdelningens årssammanträde 2024

Händelse 16 mar 2024, 08:00 — 13:00 Höllviksnäs i Höllviken

Årssammanträdet är det representantskaps sammanträde som avslutar verksamhetsåret 2023 och öppnar upp verksamhetsåret 2024. Representantskapet är avdelningens högst beslutande organ.
Mötet är öppet för alla medlemmar att deltaga som åhörare.

Om du tänker deltaga anmäl dig till Ordförande Henrik Holmgren så det finns frukost och lunch till dig.