Ukraina

Nyhet 03 maj 2022

Situationen i Ukrania

Efter Rysslands invasion av Ukraina har nu mer än 1 miljon människor flytt landet, ofta till grannländer där hjälp behövs. För att vara behjälpliga från globalt fackligt håll har LOs globala federation Internationella fackliga samorganisationen, IFS tillsammans med sin euroepiska gren EFS beslutat sätta upp en solidaritetsfond. Fondens medel skall gå till skydd, mat, förnödenheter och transporter för de flyende från kriget i Ukraina. Mer information finns på https://petitions.ituc-csi.org/support-ukraine?lang=en om insättning av medel. Man kan också via sin bank skicka medel till:

ITUC-CSI account n°: 068-9007804-23

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Brussels, Belgium

BIC/Swift code: GKCCBEBB - IBAN Code: BE92 0689 0078 0423

Ange “Ukraine” på inbetalningen

Svensk arbetarrörelse mobiliserar tillsammans med Palmecentret för att ge stöd åt demokratirörelser och människorättsorganisationer i Ukraina.  Olof Palmes center, där förbundet är medlem, har startat en swishinsamling 123 240 60 72. Märk gåvan "Ukraina". Mer information finns på  www.palmecenter.se/insamling-ukraina/ Dessa medel går till en socialdemokratisk organisation i Ukraina samt till en aktivistorganisation i Litauen som kanaliserar stöd till nätverk i Ukraina.

Förbundet har tidigare ställt sig bakom LO, TCO och Sacos uttalande om omedelbart stopp av Rysslands aggression mot Ukraina. Konflikten måste lösas via förhandlingsbordet och genom diplomati samt att återgå och respektera Minskavtalet. Mer går att läsa på https://www.lo.se/start/pressmeddelanden/fackforeningsrorelsen_fordomer_invasionen_av_ukraina om Rysslands invasionen av Ukraina där man i strid med FN och världssamfundets principer nu startar ett krig.

ITF och ETF har gjort ett nästan identiskt uttalande som LO, TCO och Saco som förbundet naturligtvis också stöttar.

Samtidigt för nu förbundet en diskussion med Transportföretagen om en gemensam skrivelse till Regeringen där vi uppmanar Regeringen att omedelbart anta den EU resolutionen, frivillig, som i korthet innebär att ryska fartyg inte får anlöpa svenska hamnar.

 

Peter Lövkvist
Internationella enheten