Mötesplan 2022

Händelse 09 jun 2022

VU-möten:
Datum sätts av VU. Minst ett mellan varje styrelsesammanträde.

Regionala medlemsutbildningen:
3 deltagare på våren, 3 deltagare på hösten.

Avdelningsstyrelsesammanträde:
Onsdag 2 februari, onsdag 2 mars (bokslut), onsdag 4 maj, onsdag 15 juni, onsdag 24 augusti, verksamhetsplanering tisdag 4 oktober, tisdag 8 november (budget), fredag 16 december.
(Eventuella ändringar av datum kan ske).

Studiekommitté möten: Kallas av studieorganisatören vid behov.

Representantskapet sammanträder:
Lördag 26 mars (årssammanträde) 10.00
Torsdag 8 8 september 18.00
Torsdag 24 november (budget) 18.00
(Eventuella ändringar av datum kan ske)

Sektionsmöten:

Planeras av sektionsstyrelserna

Övrig planering:
Revisionsgranskning vecka 6
Vecka 17 uppsökerivecka
Vecka 37 uppsökerivecka
Erfarenhetsdag för skyddsombud våren 2022
Budgetplanering VU 24-25 oktober
Besöka yrkesprogrammen åk. 3 på gymnasieskolorna för fordon samt bevakning under hösten.
Ringaktivitet i samband med avdelningsstyrelsemötet kvartal 1 och 2.